Del artikel Print
Rekordstor pulje til kystbeskyttelse

Rekordstor pulje til kystbeskyttelse

Ny politisk aftale sikrer 150 mio. kr. til den største kystbeskyttelsenspulje nogensinde.

Nu er puljen for kystbeskyttelse hermed åben for ansøgninger. Kystbeskyttelses puljen er vokset markant fra sidste års 90 mio. kr. til idag at ligge på hele 150 mio. kr. 

 

Det er derfor muligt for kystkommuner, hvor risikoen for oversvømmelse og erosion er størst, at søge tilskud fra den størske kystbeskyttelsespulje nogensinde. 

 

Miljøminister Lea Wermelin udtalte følgende puljens vigtighed, "Vi står over for store udfordringer med stigende havvand, der er den største enkeltstående kilde til oversvømmelser og tab af værdier. Og udfordringen bliver kun større i de kommende årtier som følge af klimaforandringerne. Derfor skal vi handle nu, og ruste os bedre mod oversvømmelser og erosion fra havet. Her er puljen et vigtigt initiativ i arbejdet med klimatilpasningen, og jeg håber at se rigtig mange ansøgninger fra kommuner med de kyststrækninger, hvor risikoen er størst"

 

Puljen på de 150 mio. kroner er åben for ansøgninger frem til den 30. september 2022.

 

Læs her om hvordan man søger midler til puljen.

 

Yderligere afholder Kystdirektoratet en todages Kyst Camp, hvor kystkommuner kan få inspiration og vejledning af Kystdirektoratets eksperter i kystbeskyttelse og i at søge midlerne i puljen. Klik her for mere information. 

 

Kilde: kyst.dk