Del artikel Print
Øresundsbroen bliver stormflodssikret for 60 mio. kroner

Øresundsbroen bliver stormflodssikret for 60 mio. kroner

Den store investering fra Øresundsbro Konsortiet skal gå til stormflodssikring af både Peberholm og Kastrup Halvø over de næste fire år.

Prognoserne for stormflod i Øresund har ændret sig markant siden forbindelsen blev indviet i år 2000. Øresundsforbindelsen blev i sin tid bygget med det højeste beskyttelsesniveau, så den ville kunne modstå en stormflod svarende til en 10.000 års hændelse. I dag er risikoen for, at en stormflod oversvømmer tunnelen stadig meget lille, men sker det, vil det medføre alvorlige følger. Alene reparationsomkostningerne til Øresundstunnelen vurderes at ville koste 4 milliarder kroner, og de samfundsmæssige omkostninger endnu større, idet broen vil være lukket i mindst et år. Det er derfor målet med de nye stormflodstiltag at genoprette det høje beskyttelsesniveau.


Øresundsbro Konsortiet investerer derfor 60 millioner kroner i yderligere stormflodssikring af Peberholm og Kastrup Halvø. Her er der tale om diger og murer ved tunnelåbningerne, jernbaner og teknisk udstyr, samt risikoanalyser og forstudier. Konsortiet samarbejder med de omkringliggende kommuner, Københavns Lufthavn, DSB og Sund & Bælt om fællesløsninger og investeringer i stormflodssikring af områder, der ligger uden for konsortiets ansvar, men som vil kunne påvirke Øresundsforbindelsen.


Implementeringen af stormflodstiltagene til Øresundsforbindelsen er allerede i gang og forventes færdig i 2025.


Kilde: oresundsbron.com