Del artikel Print
Stormrådet ændrer navn til Naturskaderådet

Stormrådet ændrer navn til Naturskaderådet

Navneændringen træder i kraft 1. juli 2022

I løbet af de sidste 30 år har Stormrådet haft 3 navne. I 1991 fik rådet navnet Stormflodsrådet i forbindelse med at stormflodsordningen blev vedtaget. I 2000 skiftede rådet navn til nuværende Stormrådet, da stormflodsordningen blev en del af lovens katastrofeordninger. I 2010 trådte oversvømmelsesordningen i kraft – her fik rådet ikke foretaget navneændring.

 

Med indførelse af en ny tørkeordning ændres Stormflodsloven til Lov om visse naturskader, hvilket er en mere dækkende titel for de naturskadeordninger, som loven indeholder. Lov om visse naturskader kommer med den nye tørkeordning til at indeholde fire ordninger. De tre allerede eksisterende ordninger er stormflodsordningen, oversvømmelsesordningen og stormfaldsordningen.


Rådets arbejde ændres ikke i forbindelse med den nye navneændring til Naturskaderådet. Fremadrettet kan man dog klage til Naturskaderådet over forsikringsselskabernes sagsbehandling af tørkeskader. Naturskaderådet skal også fremadrettet føre tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling på området.

 

Kilde: Stormrådet (kommende Naturskaderådet)