Del artikel Print
Ny version af vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion

Ny version af vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion

Tredje og endelige version af vejledningen er ude nu

Vejledningen er som følge af planlovsændringen der trådte i kraft den 1. februar 2018 om skader ved oversvømmelse og erosion, samt etablering af kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan.

 

Den første vejledning blev udgivet i 2019 og anden version udkom i 2020. Denne tredje version fra 2022 er den endelige udgave. Det nye i denne version er, at den indeholder henvisninger og links til nye statslige data, der kan danne grundlag for udpegning af områder, der er truet af oversvømmelse og erosion.

 

Vejledningen ønsker at give kommuner inspiration til arbejdet med klimatilpasning og udpegning ved brug af eksempler.

 

Vejledningen er lavet af Erhvervsstyrelsen (Bolig- og Planstyrelsen) i samarbejde med Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet og DMI i dialog med KL.

 

Kilde: Bolig og planstyrelsen