Del artikel Print
Ny metode til etablering af grønne vægge

Ny metode til etablering af grønne vægge

Grønne vægge udfordres i det nordiske klima. Det vil et nyt projekt gøre noget ved i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Vølund Varmeteknik, Byggros og DEAS om at skabe et nyt koncept for opførelsen af grønne vægge.

Grønne vægge på facader kan håndtere afstrømningen af regnvand. Derved minimeres mængden af regnvand, som føres ned til kloakken. Desuden bidrager væggene til lokal afkøling og et grønnere bybillede. Men når vinteren rammer, udtørrer planternes rødder. For de mest modstandsdygtige gønne vægge viser erfaringer, at 25 procent af alle planter skal genoprettes hvert andet år. For de mindre modstandsdygtige vægge er tallet langt højere. De løbende udskiftninger af døde planter forbinder derfor grønne vægge med store omkostninger. 

 

Projektet har til formål at skabe et nyt idégrundlag for etableringen af væggene. I praksis er den grønne væg monteret på siden af en bygning, hvor der er mellemrum mellem den grønne væg og bygningsmuren. Væggen har et supplerende vandingssystem, som tilbageholder og genanvender store regnmængder. I den grønne væg monteres et rørsystem med brine (frostfri væske), som varmeveksler med en varmepumpe i huset. Varmekilderne består af sol, regnvand og luft, som er i kontakt med væggen. Varmepumpen er i stand til at udtrække varme fra væggen, så den grønne væg nedkøles. Kølingen medvirker til, at planterne først vågner, når sæsonen tillader det. På den måde skal metoden tilpasse det nordiske klima. 

 

Kilde: Byggeriets dagblad