Del artikel Print
Ny strand hæves én meter

Ny strand hæves én meter

55.000 tons jord skal lægges ovenpå Nordstranden ved Køge for at klimasikre området

Nordstranden ved Køge skal klimasikres mod oversvømmelser. Formålet er at forbedre adgangsforholdene til Nordstranden samtidig med en klimasikring. Den oprindelige plan for området var at skabe en vegetation, der kunne tåle vandets salte indhold ligesom en strandeng, men med de nye planer for områdets brug er der altså truffet beslutning om en klimasikring.

 

Selve klimasikringen består i, at der skal køres mange tons jord på området ved Nordstranden, så det grønne område kan virke som klimasikring. Området hæves, så koten bliver ca 3.25 meter over havets normalniveau. Samtidig sikrer hævningen af terrænet også, at vandet ikke kan trænge ind bagfra og sandsynligheden for at oversvømme Køge Marina minimeres.

 

”Området ved Nordstranden er meget attraktivt for mange borgere. I takt med, at vi stigende grad udvikler området er det oplagt at klimasikre det på en måde, som også kommer hele Køge Marina til gavn. Det er netop de nye planer for områder, som nu gør det nødvendigt at klimasikre ved at køre jord på og hæve koten.”, forklarer Bent Sten Andersen (DF), formand for Marinaudvalget i Køge.

 

Kilde: Sjællandske Nyheder