Del artikel Print
Klimasikring kan skabe stor værdi i SkanderborgFoto: Jens-Erik Dengsøe / Skanderborg Kommune

Klimasikring kan skabe stor værdi i Skanderborg

I Skanderborg er flere initiativer allerede gennemført, mens andre stadig er på tegnebrættet.

Med hjælp og tilskud fra fonde har Skanderborg Kommune og -Forsyningsselskab, samt private borgere etableret flere både store og små klimatilpasningsprojekter i kommunen.

 

Låsby Søpark Projektet
Et vigtigt klimatilpasningsprojekt startede tilbage i 2013 i Låsby, efter at Søndervang plejehjem oplevede oversvømmelser fra 5,5 mio. liter vand, og flere private hjem led store vandskader.
For at få ledt vandet væk besluttede man at omdanne et tidligere industriområde til en aktivitetspark med søer og grønne områder. Udover at fungere som et naturligt opsamlingsområde for regnvandet indeholder parken også legeplads, stisystemer, samt skate- og crossfitområde til glæde for områdets mange beboere.

 

Låsby Søpark projektet stod færdigt i 2017 og endte med at koste 14 mio. kr. Siden dets begyndelse, har projektet været et godt eksempel på, hvordan samarbejde mellem borgere og kommune har skabt fælles værdi både til fordel for samfundet og miljøet.

 

Flere klimatilpasningsprojekter på vej
Skanderborg Kommune og –Forsyningsselskab har store planer for fremtidens klimasikring. Siden 2013 er der blevet taget initiativ til 12 projekter, enkelte er allerede etableret, andre er på vej. Forsyningens del af finansieringen løber op i 109 mio. kr. Kommunens bidrag vil være i form af grøn beplantning, samt etablering af stisystemer, legeområder med videre.

 

Et større klimatilpasningsprojekt er i fuld i gang i Ry, hvor kommunen og forsyningen arbejder for at sikre flere områder mod oversvømmelser ved kraftig regn og skybrud. Projektet regner med at løbe op i 24 mio. kr.
Et andet større klimasikringsprojekt er Skanderupbækken i Skanderborg. Foreløbig estimeres det, at projektet vil løbe op i 38,6 mio. kr. og vil dermed være det dyreste hidtil i kommunen.

 

400 mio. kr. sparet
Selvom der skal mange millioner kroner til for at sikre klimatilpasningen, synes udgiftsposterne dog små sammenlignet med de mange millioner, som projekterne kan vise sig at spare forbrugerne for. Forsyningsselskabet mener, at de 12 klimatilpasningsprojekter ville koste forbrugerne omkring 394 millioner, hvis regnvandshåndteringen skulle foregå på traditionel vis. Hertil kommer den herlighedsværdi, som borgerne opnår og kan nyde godt af, en værdi som ellers ville være gået tabt.

 

Kilde: Midtjyllandsavis