Del artikel Print
Politisk aftale om bedre klimatilpasning

Politisk aftale om bedre klimatilpasning

Efter en rekordvåd vinter har regeringen og partierne bag vandsektorloven indgået en politisk aftale om bedre klimatilpasning.

Aftalen giver vandselskaberne bedre muligheder for at lave klimatilpasningsprojekter, der kan håndtere de stigende vandmængder. Det skal beskytte danskerne bedre mod oversvømmelser ved massiv regn.


Med aftalen indføres nye og enklere regler for vandselskabernes klimatilpasning. I dag er vandselskaberne i mange tilfælde bundet af, at kommunerne skal bidrage med 25 pct. af finansieringen, hvilket betyder, at projekterne har indgået i den almindelige prioritering i kommunerne. Det krav fjernes fremadrettet, og det skal bane vejen for billigere og mere effektiv klimatilpasning af kloakkerne.


Regelændringen betyder, at vandselskaberne vil få bedre muligheder for at lave klimatilpasningsprojekter over jorden, eksempelvis ved fordybninger i parker og langs veje, som kan lede regnvandet væk. Det er i gennemsnit 4 gange billigere end kloakprojekter.


I dag er der flere forskellige regelsæt, som ikke spiller sammen. Med aftalen bliver de forskellige regelsæt for vandselskabers klimatilpasning samlet i ét. Det skal gøre det lettere at anvende og administrere reglerne. De nye regler skal implementeres ved en ændring af vandsektorloven samt en del øvrig lovgivning på vandområdet og forventes at træde i kraft ved årsskiftet 2020/2021.


Aftalen indeholder en række tiltag, der skal sætte gang i klimatilpasningen:

  • Selskaber kan betale 100 pct. af omkostningerne til håndtering af regnvand. Kommuner og private betaler som hidtil for udgifter, der alene er deres (legepladser, lygtepæle etc.).
  • Der indføres tilsyn med, at projekter betalt over vandtaksten er samfundsøkonomisk hensigtsmæssige.
  • Selskaber får bedre mulighed for at være projektleder, og andre parter i projekterne skal ikke længere lægge ud for vandselskabernes del.
  • Tillæg ensartes, så alle tillæg til selskabernes indtægtsramme til klimatilpasningsprojekter omfattes af effektiviseringskrav.
  • Dokumentationskrav harmoniseres, og indberetningerne digitaliseres.
  • Selskaberne får bedre mulighed for at samarbejde på tværs af områder og aktører.

 

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet