Del artikel Print
Nyt rekreativt område i Randers skal medvirke til at klimasikre midtbyen

Nyt rekreativt område i Randers skal medvirke til at klimasikre midtbyen

Et samarbejde imellem Vandmiljø Randers og Randers Kommune skal resultere i et nyt regnvandsbassin på Østervold

Randers’ borgeres ønske om mere grønt og blåt i byen er centrale i udviklingsplanerne for både midtbyen og det store projekt ”Byen til vandet”. Et af de første skridt på vejen er oprettelsen af et nyt regnvandsbassin på Østervolden i Randers. Selve projektforslaget har lagt vægt på at tilføre mere bynatur samtidig med en funktionel løsning til rensning af regnvand.

 

Regnvejrsbassinet vil blive 10,5 meter bredt og 74 meter langt, og i hver ende bliver der etableret træterrasser, som fx kan blive brugt til ophold og udeservering. Omkring bassinet bliver der desuden grønne bede, som beplantes med forskellige græsser og siv, hvilket skal lede tankerne hen på naturen omkring Gudenåen og Randers fjord.

 

 

Første skridt i at klimasikre midtbyen

 

Regnvandsbassinet er en del af Randers kommunes større klimatilpasningsprojekt, som skal ruste midtbyen til flere og kraftigere skybrud. I fremtiden er det planen, at regnvand fra et stort opland ikke længere skal løbe i kloakrør under jorden, men på terræn i for eksempel render og på veje. Herved undgås, at en blanding af husspildevand og regnvand under fremtidige store regnhændelser forlader kloakken og strømmer af på overfladen eller oversvømmer kældre.

 

Vandmiljø Randers intention er af påbegynde etableringen af regnvandsbassinet i 2. halvår 2020, og forventningen er, at det vil være klar til brug i sommeren 2021. Det samlede anlægsbudget forløber sig på 8,5 millioner kroner.  

 

 

Kilde: Licitationen