Del artikel Print
Første del af kystsikringsplan ved Køge Bugt er godkendt

Første del af kystsikringsplan ved Køge Bugt er godkendt

Solrød Kommunes byråd har godkendt en kystsikringsplan, der skal sikre beboere mod oversvømmelser

Solrød Kommunes borgere har haft mulighed for at kommentere på den første del af kommunens kystsikringsplan, som byrådet sendte i høring i januar måned.


Planen er siden da blevet tilrettet og godkendt i april.


Planen er opdelt i tre delområder:

  • Område A, der dækker fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej.
  • Område B, der dækker fra Ventegodtsvej til Skensved Å.
  • Område C, der dækker området vest for Strandvejen.

 

 

Man tager fat i område C, hvor kystsikringen vil bestå af højvandslukker i de tre vandløb i området og enkelte forhøjninger af det eksisterende terræn. I området ligger både skole, idrætscenter, flere dagsinstitutioner og S-banen.


Man forventer at udgifterne samlet løber op i ca. 7 mio.kr. Det endelige beløb vil dog afhænge af udbud. Både borgere og kommunen skal bidrage økonomisk til projektet.


Solrød Kommune har udarbejdet planen i samarbejde med grundforeninger langs kysten og Danmarks Naturfredningsforening.

 

Kilde: Dagbladet