Del artikel Print
Aalborg kommune fremrykker klimasikring ved Limfjorden pga. coronakrisen

Aalborg kommune fremrykker klimasikring ved Limfjorden pga. coronakrisen

En række klubber og foreninger ved Limfjorden har været plaget af oversvømmelser. Dette vil Aalborg kommune nu imødekomme ved at fremrykke anlægsinvesteringer for ti mio. kr.

Som en afledt effekt af coronakrisen har regeringen sammen med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening indgået en aftale om at suspendere kommunernes årlige anlægsloft. Dette muliggør en fremrykkelse af anlægsinvesteringer. Aalborg kommune har anvendt de nye muligheder til at fremrykke en halv milliard, hvoraf ti mio. kr. skal bruges til at klimasikre områder omkring Limfjorden.

 

Klimaforandringerne sætter nu sit klare præg på områder vest for Jernbanebroen i Aalborg med årlige oversvømmelser fra Limfjorden. Søspejderne og roklubberne i området har længe efterspurgt handling på området. Disse opråb har Aalborg kommune nu lyttet til og iværksat en omfattende klimasikring af de berørte områder.

 

Løsningen bliver en højvandssikring i form af at hæve havnefronten og anlægge en sandpude op og uden på den. Selve koten bliver hævet fra de nuværende 1 meter til 1,9 meter, for at imødekomme kommunens klimastrategi. Denne højde forventes at sikre området de næste 100 år Ifølge Henrik Jess Jensen, afdelingschef for Veje og Infrastruktur i by- og landskabsforvaltningen.   

 

Dette er faldet i god jord hos én af de ramte roklubber:

 

”Vi ser frem til det, og vi har været i dialog med Aalborg Kommune, og vi er spændt på det udspil, der kommer, for vi skal jo stadig have adgang til vandet, så vi er spændt på, hvilke løsninger, man vælger. Jeg synes, at det er flot, at man gør det”, siger Gitte Dausel Vinther, der er formand for Aalborg Dame Roklub.

 

Første etape af projektet er sat til at kunne påbegyndes umiddelbart efter sommerferien og forventes færdigt i indeværende år.  

 

Kilde:Nordjyske Stiftstidende