Del artikel Print
Regnvandssøer klimasikrer Tommerup Stationsby

Regnvandssøer klimasikrer Tommerup Stationsby

Assens Forsyning etablerer tre regnvandssøer, der skal rense og forsinke regnvand fra byen

Klimatilpasningsprojektet skal mindske regnvandsoversvømmelser i Tommerup Stationsby, der ofte generes af store regnvandsmængder. Til etableringen af de tre regnvandssøer graves 54.000 kubikmeter jord op. Jorden genbruges til at skabe et kuperet bakkeområde ved regnvandssøerne. Bakkerne og regnvandssøerne skal bidrage til områdets biodiversitet og skal fungere som et rekreativt område for byens borgere.

 

Projektet forventes at koste omkring 13,5 mio. kroner. Derudover har forsyningsselskabet allerede brugt 1,7 mio. kroner på at opkøbe arealet, hvor regnvandssøerne skal være.

 

Kloaksystemet i byen tilpasses også for at sikre bedre håndtering af de stigende regnvandsmængder. Dette arbejde tager ca. et år.

 

Kilde: Fyns Stiftstidende