Del artikel Print
Filterbeton - ny teknologi bygger videre på drænbetonteknologi

Filterbeton - ny teknologi bygger videre på drænbetonteknologi

Et udviklingsprojekt finder, at filterbeton kan være med til at sikre bebyggede arealer mod oversvømmelser

Filterbeton er en overfladebelægning til lokal håndtering af regnvand. Via sin indre, porøse struktur siker filterbetonen effektiv nedsivning af overfladevand samt filtreringseffekt til vandrensning og minimering af tilstopningsrisiko.

Bag udviklingsprojektet står Teknologisk Institut, Orbicon, Unicon, Tredje Natur, Per Aarsleff, Fabriksbetonforeningen og Betonværket Brønderslev.

Projektet er støttet af MUDP, Miljøstyrelsen.  

 

Kilde: Byggeri + Arkitektur