Del artikel Print
DMI’s Klimaatlas er blevet opdateret

DMI’s Klimaatlas er blevet opdateret

Helt ny viden om fremtidens tørke og nedbør – og især sommeren er i fokus.

De nye tal viser, at hvis mængden af menneskeskabt CO2 i atmosfæren fortsat stiger, vil fremtidens danske sommer i høj grad komme til at minde om nutidens sydeuropæiske tilstande, med lange perioder præget af varme og tørke, hvor der kan gå lang tid mellem nedbørshændelser. Når regnen viser sig, vil det være i form af intense skybrud med kraftig regnskyl i korte intervaller.

 

Opdateringen her er kun en forsmag. I slutningen af året vil en endnu større opdatering være parat for DMI’s Klimaatlas. Det vil bl.a. betyde mere detaljeret viden omkring temperatur og vandstand, samt helt nye informationer omkring vindforhold.

 

Kilde: DMI