Del artikel Print
Skybrudsprojekt og museum i bunkers på Frederiksberg

Skybrudsprojekt og museum i bunkers på Frederiksberg

Bunkerne på P. G. Ramms Allé får nyt liv med motionsplads, cykelstativer og skybrudsprojekt.

De gamle kuppelbunkere på P. G. Ramms Allé får nyt liv, dette sker når de kobles sammen med et klimaprojekt. Der etableres ligeledes nye parkeringspladser og en motionsplads i forbindelse med projektet. Tanken er, at omdanne det lidt kedelige område til et grønt byrum.


Der er sat 800.000 kroner af til projekt, som er begyndt opstartsfasen.


Formanden for Kultur-og Fritidsudvalget, Nikolaj Bøgh (K) siger: " Det spændende projekt, vi har godkendt til renovering af bunkersanlæggene på P. G. Ramms Allé opfylder helt usædvanlig mange gode formål.


Vi får forskønnet byrummet og gjort det anvendeligt for borgerne i området. Samtidig får vi tænkt bunkersanlægget ind i det klimatilpasningsprojekt, som skal afbøde risikoen for skybrud i kvarteret, anlagt flere parkeringspladser og etableret et nyt motionsanlæg."


De gamle bunkere bliver dog ikke helt gemt væk, de skal fungere som museumsformål, hvor de sættes i stand og det vil være muligt at kigge ind i bunkerne.


Klimatilpasningen i projektet, omhandler håndtering af regnvand. Dette skal tilbageholdes på arealet for de nordlige bunkerrum, herefter skal vandes ledes til regnvandsbassinerne der findes på Lindevangskolen. Disse blev etableret i sommeren 2018.

 


Kilde: Frederiksberg Bladet