Del artikel Print
Klimaforandringerne udfordrer kloaksystem og kysten i Rudersdal Kommune

Klimaforandringerne udfordrer kloaksystem og kysten i Rudersdal Kommune

Kloaksystemet i Rudersdal Kommune kan ikke klare de stigende regnmængder. En kystplan er på vej i høring.

For at klimasikre Ruderdals Kommune, kræver det et fokus på, hvordan udfordringen omkring mere nedbør i kloaksystemet kan løses.

 

Separering af kloak på egen grund
Om udfordringerne i kloaksystemet udtaler Allan Carstensen, chef for Teknik og Miljø i kommunen " Med de stigende regnvandsmængder kan vores kloaksystem ikke klare denne forøgede mængde, hvorfor der kommer meget blandet husspildevand og regnvand til søer og vandløb. Derfor er vi nødt til at se på, hvordan fremtidens kloaksystem skal se ud."


" Umiddelbart ser det ud til, at vi i kommunen skal i gang med separatkloakering, som også betyder, at grundejerne skal separere regnvand fra husspildevand på deres egen grund.
Vi anbefaler borgerne at tjekke deres huse for sikring mod indløbende overfladevand, så kælderen ikke bliver oversvømmet ved skybrud ," siger Allan Carstensen.


Borgermøde
Langs med Øresundskysten er der cirka 60 ejendomme, der grundet voldsommere vejr og stigende vandstand kan risikere at blive oversvømmet i løbet af de næste 50-75 år. fortæller Allan Carstensen. Der vil derfor være blive holdt et offentligt borgermøde omkring dette.

 

" Vi har udarbejdet en kystforvaltningsplan, som er på vej i offentlig høring, og som vi vil holde et offentligt borgermøde om, for at gøre borgerne opmærksomme på denne risiko," siger han og fortsætter: " Kystsikring af private ejendomme er ejernes eget ansvar, men vi vil som kommune gerne sikre, at der ikke udføres kystsikringsprojekter, der fokuserer på en enkelt ejendom, men projekter, der ser på helheder."

 

Klimaet koster

"Da finansiering af kloakforsyningen sker over de spildevandstakster, vi alle betaler, vil det betyde, at taksterne vil stige for at kunne finansiere denne omlægning af kloaksystemet. Samtidig får borgerne også en egen udgift til omlægning på egen grund i det omfang, det vil være nødvendigt at separere husspildevandet og regnvandet," siger han og tilføjer: " Hvor meget taksterne kan komme til at stige, er desværre ikke muligt at sige på dette tidspunkt."

 

 

Kilde: Ruderdals Avis