Del artikel Print
Grønlands indlandsis smelter syv gange hurtigere end tidligere

Grønlands indlandsis smelter syv gange hurtigere end tidligere

En ny stor rapport fra den internationale sammenslutning af polare forskere IMBIE, viser at global opvarmning forårsager afsmeltning af is på Grønland væsentlig hurtigere og eksplosivt end tidligere.

I 1990’erne kunne man i gennemsnit opleve afsmeltninger af Grønlands indlandsis på 33 milliarder tons om året. I løbet af de sidste ti år har afsmeltningen dog været langt højere, og ligger nu i gennemsnit på 254 milliarder tons om året.

 

Ifølge rapporten, har denne udvikling betydet, at massetabet af isen bliver syv gange større om året end førhen, og at de havniveaustigninger, der har været forudset af IPPC, som en af konsekvenserne ved global opvarmning, nærmere vil være på 67 centimeter end 60 centimeter i år 2100.

 

Ændringer i havniveauet påvirker kystmiljøer, og en af konsekvenserne vil være hyppigere stormfloder med oversvømmelser til følge. Det anslås, at omkring seks millioner mennesker påvirkes for hver centimeter havvandet stiger. Ifølge IMBIE’s nye rapport, betyder det at yderligere 40 millioner mennesker vil opleve konsekvenser som følge af havvandsstigningerne, en stigning fra 360 millioner til 400 millioner mennesker.

 

Siden 1992, er mindst 3,8 billioner tons is smeltet bort fra Grønlands indlandsis grundet stigende temperaturer. Indlandsisen vil fortsætte med at smelte bort som resultat af global opvarmning, og bevirke havvandsstigninger i de næste mange hundrede år.

 

Kilde: DR