Del artikel Print
Kommuner på Djursland indstiller sig på mere klimatilpasning omkring Grenåen

Kommuner på Djursland indstiller sig på mere klimatilpasning omkring Grenåen

En række lodsejere omkring Grenåen er blevet tilbudt at tage del i en spørgeundersøgelse angående klimaforandringer.

Klimaforandringer forårsager flere skybrud, højere grundvandsspejl og stigende vandstand i havet, hvilket er medvirkende til at skabe flere oversvømmelser omkring Grenåen. Som led i det EU-finansierede projekt ”Coast to Coast Climate Challenge – Grenåens opland” er en række jordejere omkring Grenåen på Djursland blevet kontaktet. Formålet er at skabe et overblik over de udfordringer jordejere har i forbindelse med klimaforandringer. Disse kunne være tørke, kraftigt nedbør eller oversvømmelser.

 

”Vi vil gerne have et billede af, hvor udbredte udfordringerne egentlig er, og hvilke planer de har for fremtiden”, forklarer Sidsel Kontni Prahm, Projektleder og klimakoordinator i Norddjurs Kommune.

 

Selve spørgeundersøgelsen er en del af et større projekt ”Grenåens Opland”, som har til formål at levere et beslutningsgrundlag for politikerne i Syddjurs og Norddjurs kommune i 2022.

 

Kilde: Jyllands-Posten