Del artikel Print
Første etape af omfattende klimatilpasningsprojekt står færdigt i Vejle

Første etape af omfattende klimatilpasningsprojekt står færdigt i Vejle

Klimapark mindsker risikoen for oversvømmelser

Vejle klimatilpasses med en række projekter, hvoraf klimaparken ved boligkvarteret ved havnen og Østerbo netop er blevet indviet af Vejle Spildevand og borgmesteren i Vejle.

 

Denne klimapark mindsker risikoen for oversvømmelser i lavere byområder af Vejle ved at transportere vandet fra højere liggende byområder ud i fjorden med en pumpestation.

 

Klimaparken er en del af et samlet klimatilpasningsprojekt for Vejle, hvor 50 mio. kroner skal sikre vejlegenserne færre oversvømmelser som følge af kraftigt regn.

 

Klimatilpasningsprojektet for Vejle omfatter yderligere fem projekter. Disse fem projekter inkluderer: udvidelse af tidligere anlagte regnvandsbassiner, etablering af endnu en pumpestation, nedgravning af en regnvandsledning, samt en ny vandkorridor til at lede vandet mod fjorden. Disse forventes at stå færdig i 2021.

 

Kilde: Jv.dk