Del artikel Print
Boligejere og købere er i højere grad opmærksomme på oversvømmelser og klimasikringstiltag

Boligejere og købere er i højere grad opmærksomme på oversvømmelser og klimasikringstiltag

Seks ud af ti boligkøbere mener, at der i forbindelse med en bolighandel bør indgå dokumentation af, hvordan boligen er klimasikret.

Kraftig regn kombineret med store tagflader på husene samt mange kvadratmeter flisebelagte arealer, giver risiko for oversvømmelse. Og risikoen bliver stærkt forøget, hvis kloak og afløb er for små, eller tilstoppede.

 

Derudover, bliver boliger ved kysten ramt af storm og stigende havvand, og husejerenes økonomi påvirkes direkte af forsikringsdækningen og om hvorvidt der tilkendes stormflodserstatning.

 

Dette er bare nogle af de problematikker landets boligejere og boligkøbere står overfor, når man enten skal sælge, købe eller have klimasikret sin bolig. Ofte kan disse renoveringer være store. Som et eksempel kan det koster det op imod 400.000 kr. at renovere en kloak og sikre sin kælder.

 

En indledende screening af lokale problemstillinger kan klares vha. værktøjerne på klimatilpasning.dk. Her kan man blandt andet se, hvilke områder, der kan blive berørt af oversvømmelser ved et stigende havniveau og ekstrem nedbør. Ved at klikke på DMI-målstationerne får man den forventede nedbør ved en 20, 50 og 100 års hændelse.

 

Ekstremnedbør

 

Oversvømmelseskort 

 

Problematikkerne er ikke nye, men opmærksomheden er stigende, da flere boligkøbere spørger om boligen er klimasikret, og er selv blevet bedre til at tjekke ejendommen igennem inden køb. For blandt andet at imødekomme dette forventes der inden længe en relancering af klimatjekordningen. Allerede nu har Bolius udviklet en informativ hjemmeside, som sætter fokus på klimaforandringernes effekt på oversvømmelser samt, hvad man praktisk kan gøre for at sikre sin bolig. 

 

Kilde: Nordjyske Stiftstidende.