Del artikel Print
Ny rapport skal hjælpe med at forudsige oversvømmelser

Ny rapport skal hjælpe med at forudsige oversvømmelser

En rapport fra Kystdirektoratet beskriver en metode til beregning af sandsynligheden for sammenfald af ekstreme hændelser fra oversvømmelseskilder.

Første skridt på vejen, til bedre overblik over risikoen for samtidig oversvømmelse fra både å og hav, er nu foretaget. Det sker efter, at Kystdirektoratet i april 2019 udgav rapporten ”Joint Probablity Method”.

 

”For at undgå oversvømmelser i byer, som for eksempel Ribe, der kan blive truet af vand fra flere kilder samtidig, er det essentielt, at man kan forudsige disse hændelser, så der kan blive taget forhåndsregler i tide. Rapporten er første skridt til at kunne det”, siger områdechef i Kystdirektoratet Ane Høiberg Nielsen.

 

I Ribe, der ligger ved Vadehavet og ved udløbet af Ribe Å, er det særligt relevant at anvende den nye metode. Ribe kan på grund af sin beliggenhed risikere, at blive oversvømmet i forbindelse med sammenfald af ekstremhændelser. Et sådan sammenfald ville i denne situation være, hvor vand fra Ribe Å presser sig på fra oplandet, mens en storm presser vand fra Vadehavet ind imod byen. Hvis der bliver stormflod fra Vadehavet, vil slusen lukke og vand fra oplandet kan ikke længere komme ud, hvilket vil medføre forhøjet risiko for oversvømmelse.


Rapporten samler tidligere data om vandføring og vandstand og ser på sandsynligheden for, at der bliver sammenfald af ekstremhændelser, også kaldet kombinerede hændelser, og størrelsen heraf. I tilfældet med Ribe ville, der blive set på, hvor mange liter vand, der kommer gennem Ribe Å, målt i tværsnit af åen på et givent tidspunkt, oven en given tid, og hvordan vandstanden i Vadehavet og i Ribe Å er.

 

Udarbejdelse af rapporten er foretaget som en del af EU-projektet FAIR i partnerskab med Esbjerg Kommune. Næste skridt vil være udarbejdelsen af en beregningsmodel, på baggrund af rapporten, der kan beregne risikoen for oversvømmelse ved kombinerede hændelser over hele landet.

 

Metoden for beregningen af kombinerede hændelser blev anvendt af Kystdirektoratet til udarbejdelse af risikokort for de 14 udpegede områder med særlig høj risiko for oversvømmelse.

 

 

Kilde: kyst.dk