Del artikel Print
Klimasikringstiltag kan i fremtiden vurderes med livscyklusanalyse

Klimasikringstiltag kan i fremtiden vurderes med livscyklusanalyse

Nyt livscyklusanalyseværktøj gør det muligt at vurdere de miljømæssige konsekvenser af forskellige klimasikringstiltag.

I de senere år er det blevet mere relevant og hyppigt at investere i blå-grønne tiltag, der forhindrer oversvømmelser og skader, ofte betegnet LAR-løsninger.

 

Der har dog været usikkerhed om, hvorvidt disse grønne løsninger rent faktisk var bedst for miljøet. Derfor har DTU og vandforsyningsselskaberne i hovedstaden, Århus og Odense initieret et forskningsprojekt, som netop er afsluttet. Med projektet var målet at skabe et grundlag for at gennemføre livscyklusanalyser, LCA, på forskellige klimasikringstiltag. LCA er et standardiseret værktøj, som bruges til at evaluere et projekts miljømæssige bæredygtighed fra start til slut.

 

”Det er første gang data om området er indsamlet med fokus på hele processen. Det har derfor vært et stort arbejde både at afdække alle detaljer om, hvordan forskellige klimasikringsløsninger er opbygget og derudover finde og tilføje data om det miljømæssige aftryk”, siger Sarah Brudler fra DTU.

 

Siden projektets afslutning, har Sarah Brudler gennemført LCA’er på klimaløsninger på Nørrebro i København og dels i Odense.

 

Martin Rygaard, som er den overordnede ansvarlig for forskningsprojektet, er ikke i tvivl om, at den miljømæssige påvirkning af klimasikringstiltag fremover vil blive inddraget i overvejelser og beslutninger.

 

”Både forsyningsselskaber og kommuner har generelt stort fokus på miljø og klima … Jeg er derfor overbevist om, at vi i fremtiden vil se anlæg af flere miljøvenlige klimasikringsløsninger, også selvom de måske ikke er det billigste valg”, kommenterer Martin Rygaard.

 

Det nye LCA-værktøj forventes at være færdigt ved udgangen af 2019.

 

Kilde: Teknik og Miljø