Del artikel Print
Farødæmningen sikres mod erosion

Farødæmningen sikres mod erosion

Erosion påvirker Farødæmningen i en sådan grad, at der nu sættes gang i kystsikring.

Borgene og kommunen i Vordingborg har længe været bekymret over erosionen ved dæmningen. I 2013 undersøgte man problemet med erosion af kystlinjen og fandt, at der gennemsnitligt forsvandt én meter pr. år. Siden da har der været en række højvandshændelser, der har betydet slid på kysten og en gennemsnitlig tilbagerykning af kystlinjen på to meter om året.

 

Det betyder, at der dér, hvor kysten er hårdest ramt, kun er 17 meter fra kyst og ind til vejen. Dette har fået kommunen til at skride ind med en plan, så kystsikringen kan begynde, så snart detailplanlægningen er faldet på plads.

 

Vordingborg Kommune har valgt en løsning, der åbner op for at bruge den sikrede del af kysten som en rekreativt område og samtidig vil give en forstrand på omkring 25 meter. En del af den tidligere kystsikring bestod af sten i vandet ud for kysten. Dette har dog medført en sikkerhedsrisiko for kitesurferne, da stenene har været svære at se lige under vandoverfladen. Der er derfor tilføjet et protokolat til sagen, som sikrer, at kitesurferne inddrages i projektet.

 

Kystsikringen vil højst sandsynligt begynde næste år indenfor et budget på to millioner kr., som er afsat til projektet.

 

 

Kilde: Sjællandske