Del artikel Print
Nyt projekt skal forbedre praksis for dimensionering af regn

Nyt projekt skal forbedre praksis for dimensionering af regn

Projekt VÆRDI, skal i løbet af de næste tre år skal levere viden og værktøjer om dimensionering af regn til gavn for alle landets forsyninger og branchen som helhed.

Projektets titel, VÆRDI, står for VÆRktøjer og regndata til DImensionering af fremtidens tilpassede afløbssystemer. Bag projektet står en række forsyninger, virksomheder og vidensinstitutioner, bl.a. DMI, DTU, AAU og DHI.

 

VÆRDI tager udgangspunkt i værktøjerne fra Spildevandskomiteen og videreudvikler dem, så de kan bringes til at dække nogle af de problemstillinger, der ikke kan håndteres i dag. Eksempelvis udvides statistikken i Spildevandskomiteens regionale regnmodel til også at dække regnvarigheder over flere døgn, hvilket er vigtigt i forhold til sandsynligheden for meget lange bassintømmetider pga. skærpede krav til forsinkelse.


Et andet eksempel er behovet for en forbedret praksis vedrørende brug af klimafremskrevne regnserier. Både hos AAU og DTU arbejder man med at udvikle klimafremskrevne regnserier baseret på to meget forskellige metoder, som har hver deres styrke i forhold til forskellige typer dimensioneringsopgaver. I VÆRDI er det tanken at generere landsdækkende syntetiske regnserier med de to metoder og at udvikle et værktøj, der skal hjælpe forsyninger og rådgivere med at vælge den bedste regnserie til den konkrete opgave.

 

Hensigten er at samle erfaringerne fra projektet i en række anbefalinger, som udgives i et opdateret skrift i regi af Spildevandskomiteen, som også deltager i projektet.


”Jo mere vi kan forbedre datagrundlaget og metoderne til at beregne og håndtere fremtidige vejrscenarier, jo bedre kan vi være med til at sikre, at de enorme investeringer der skal gøres i klimatilpasningen af Danmark, anvendes bedst muligt i forsyninger og kommuner. Dermed er projektet et vigtigt element i Spildevandskomiteens løbende arbejde med at opdatere dimensioneringspraksis og nyttiggøre resultaterne for branchen som helhed,” siger Ulrik Højbjerre.

 

Projektet forventes afsluttet i efteråret 2022.

 

Kilde: Spildevandskomiteen.