Del artikel Print
Limfjordsvej sikret mod regn

Limfjordsvej sikret mod regn

På Limfjordsvej har man etableret klimabede, der skal hjælpe mod oversvømmelse

Ved skybrud har visse beboer på Limfjordsvej være nødt til at løbe efter spande og gummistøvler. Men det skal være slut nu.

 

Limfjordsvej er nemlig gået hen og blevet til en Klimavej med otte store bede i vejkanten, der kan sluge store mængder vand, når der kommer skybrud. Det er HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, der står bag projektet.

 

Formanden for grundejerforeningen, Martin Stigkjær, er også positivt stemt over de nye bede. ”Det var tydeligt at se, hvor effektive de var: Der var run på dem, for store mængder af den regn, der ramte gaden, blev automatisk ledt hen til bedene. Og vi slap helt for oversvømmelse, så de virker. Nu venter vi bare på, at engblomsterne i bedene vokser til, så de også bliver smukke at se på,” siger Martin Stigkjær Poulsen.

 

Via bedene siver regnvandet ned i jorden via faskiner, der er gravet ned under bedene, og som kan holde på store mængder vand. Jorden som man finder i bede er en særlig filtermuld, der kan rense vande ved at opsuge de miljøforurenende stoffer, så grundvandet ikke kommer i kontakt med det.

 

Tilbuddet om gratis klimasikring til grundejerforeninger med private veje i Københavns Kommune er en del af HOFORs og Københavns Kommunes klimasikringsindsats.

 

Kilde: Vanløse bladet