Del artikel Print
Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

Enighed om politisk aftale om at afsætte 150 mio. kroner til omfordeling af 6.800 hektar landbrugsjord til multifunktionelle projekter

Regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken er blevet enige om en model for multifunktionel jordfordeling. Her vil det være muligt for kommuner at søge om at få dækket udgifter til jordfordeling, der også understøtter vandmiljø, klima og klimatilpasning, friluftsliv og beskyttelse af drikkevand.

 

Det skal ske gennem lokale projekter i samarbejde med landmænd over hele landet. Ordningen forudsætter lokal opbakning og beror på frivillighed.
Ordningen skal samtidig ses i sammenhæng med andre finansieringskilder, hvilket givet mulighed for mange forskellige initiativer.

 

Ved multifunktionel jordfordeling tænkes flere samfundshensyn ind i en løsning i én og samme proces. For at multifunktionelle projekter kan få fri jordfordeling, skal produktet levere på mindst tre udvalgte nationale interesser, som gavner klimaet, miljøet, naturen, friluftsliv og landdistriktsudvikling. Og her er klimatilpasning også prioriteret.

 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet