Del artikel Print
Støtte til at beskytte byerne mod oversvømmelse

Støtte til at beskytte byerne mod oversvømmelse

Nu åbner første ansøgningsrunde i partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. Kommuner kan søge om økonomisk støtte til videre udvikling af nytænkende løsninger, som kan ruste danske byer til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige områder.

Da havvandet stiger og der i fremtiden forventes flere og voldsommere stormfloder, står de danske byer, som ligger udsat ved vandet, over for en udfordring. Til dette er der nu økonomisk og faglig hjælp at hente fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Kommunerne kan søge en pulje, der støtter helhedsorienterede pilotprojekter. Projekter, der ikke kun beskytter byerne mod oversvømmelse, men også skaber attraktive byområder. Puljen er første ansøgningsrunde i et partnerskab, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård lancerede i august 2018.


I den første ansøgningsrunde er det kommuner, som allerede har vist særlig opmærksomhed på klimaudfordringen og er langt fremme med oversvømmelsesbeskyttelse, der kan søge tilskud til udvikling af løsninger, hvor både planlægning, sikring og beredskab tænkes sammen.

 

Kommunerne, der udvælges, vil få hjælp af f.eks. rådgivere og forskere til udvikling af deres pilotprojekter. Det forventes, at der i første ansøgningsrunde, vil blive valgt ca. 10 pilotprojekter, hvortil der er afsat 10 mio. kr. i støtte. Senere vil enkelte af disse kommuner kunne opnå støtte til realisering af pilotprojekterne.

 

Ansøgning
Der afholdes informationsmøde om første ansøgningsrunde den 4. april 2019 kl. 13-16 i Odense, hvor interesserede kommuner og andre har mulighed for at høre mere om første ansøgningsrunde. Tilmelding til informationsmødet skal ske inden den 22. marts 2019.
Fristen for første ansøgningsrunde er den 29. maj 2019 kl. 12.00.

 

I anden ansøgningsrunde vil kommuner, som er i gang med en proces om oversvømmelsesbeskyttelser, men endnu ikke er så langt med projekterne, kunne ansøge om støtte til plan og procesprojekter. Anden ansøgningsrunde forventes at åbne i 2020.

 


Kilde: Kystdirektoratet