Del artikel Print
De øgede regnmængder er en udfordring- og en ressource

De øgede regnmængder er en udfordring- og en ressource

Lyngby-Taarbæk Forsyning investerer i løsninger, der både reducerer risikoen for oversvømmelser, stabiliserer driften af Mølleåværket og som udnytter nogle af de ressourcer, der er i spildevandet

I Lyngby-Taarbæk giver det kuperede terræn og den tætte bebyggelse med store befæstede arealer udfordringer, da regnen ikke har store muligheder for at sive ned i jorden. Derfor skal regnvandet ledes til kloaksystemet, der kommer under pres ved kraftige regnskyl.

 

Den største udfordring ligger i kloaksystemet og på Mølleåværket, der er voldsomt belastet under kraftige regnskyl. Man arbejder derfor på at adskille regnvand og spildevand ved at etablere regnvandsbassiner, hvor regnvandet siver ned i undergrunden, fortæller Nina Caspersen, der er projektleder i Lyngby-Tårnby Forsyning.

 

”Det er vores kommende drikkevand og hvis vi bortleder det hele, får vi en mindre grundvandsreserve. Det er også en af grundene til, at vi meget gerne vil nedsive en større del af regnvandet”, fortæller Nina Caspersen.

 

Et godt eksempel er regnvandsbassinet i Virumparken, der er en lille sø, som giver nyt liv i parken.

 

 

Kilde: Det Grønne Område