Del artikel Print
Varmen bringer nye arter med sig

Varmen bringer nye arter med sig

Temperaturen i Danmark er de sidste 20 til 30 år steget mere end den gennemsnitlige temperaturstigning på resten af jorden. Dette har stor indflydelse på vores artssammensætning.

WWF, Verdensnaturfonden har allerede forudset, at det om bare 25-30 år kan være muligt at støde ind i en hvidhaj i dansk farvand. Selvom klimaforandringerne endnu ikke er nået til det niveau, kan temperaturforandringerne allerede aflæses i vores plante- og dyreliv.

 

Biolog i WWF Thor Hjarsen fortæller at der er allerede nu er kommet nye arter til, på grund af temperaturstigningerne. ”Det er særligt de arter, der er gode til at sprede sig, som kommer først,” fortæller han.

 

Det varmere vejr i Danmark har især medbragt fugle, fisk og insekter. Det er blandt andet arter som sølvhejre, sort glente, stribetæge (AC Milan-tæge), blodcikade, hvepseedderkop og tyknæbbet multe, der har fundet vej til Danmark.

Mens landet har modtaget nye arter, er flere dog også forsvundet og disse er langt sværere at pege på.

 

”Den anden vej rundt er det lidt sværere at finde arter, som er forsvundet alene på grund af temperaturforandringer. Der har historisk været andre større trusler, som at levesteder er forsvundet, at der bliver lavet skovbrug eller landbrug, eller at der sker afvanding,” forklarer Thor Hjarsen

 

Arter, vi kender, vil forsvinde fra den danske natur og blive erstattet af mere sydlige arter.

 

”Vi vil komme til at miste arter og især dem, der ikke er gode til at sprede sig. Visse former for biller, svampe, lav og mosser. Det er vigtigt, at man i naturforvaltning skaber sammenhængende netværk af naturområder, så de truede arter kan ”vandre”,” mener Thor Hjarsen.

 

Så meget er temperaturen steget
I 2018 havde Danmark ifølge TV2 Vejret det næst varmeste år siden 1873.

 

Hvis man sammenligner 30 års-perioder for årene 1901-1930 med årene 1979-2018 er temperaturen i Danmark steget med 1,17 grader. Den globale temperatur er i samme periode steget med 0,77 grader.

 

Danmarks temperatur er steget med 0,4 grader mere end man i gennemsnit oplever på kloden.

 

 

Kilde: TV2 Nyhederne Online