Del artikel Print
Ægte kastanje - et dansk skovtræ i fremtiden?

Ægte kastanje - et dansk skovtræ i fremtiden?

Klimaforandringerne kan betyde, at skovenes nuværende arter og provenienser ikke vil trives i skovene i fremtiden, og i forlængelse af det kan det vise sig, at en ægte kastanje bl.a. kan blive et værdifuldt skovtræ i et fremtidigt varmere klima.

På grund af klimaændringerne er det relevant at finde nye provenienser, som både kan trives i det nuværende klima, men som også vil kunne finde sig til rette i det fremtidige klima.

 

Det er på baggrund af dette, at Naturstyrelsen og Københavns Universitet har startet et projekt, hvis formål er at udvælge og afprøve nye provenienser og arter. Det er hensigten, at man skal vurdere og udvælge bl.a. på baggrund af kriterierne klimaforhold og tilpasningsevne.

 

Man håber at kunne finde frøkilder, som allerede anvendes til skovbrug. Det mest oplagte vil være at bruge forædlet eller afprøvet materiale. I forlængelse af det er der fundet 22 frøkilder, som skal afprøves, og man forventer, når planterne er klar at kunne plante ca. 1 ha på to lokaliteter i henholdsvis Nordsjælland og Midtsjælland.

 

På sigt forventes det bedste af materialet at kunne indgå i frøproduktionen, herunder den ægte kastanje, hvis den viser sig at være en kandidat til fremtidens skov.

 

Kilde: Skoven