Del artikel Print
Nyt rør i Øresund skal modvirke oversvømmelser i Helsingør

Nyt rør i Øresund skal modvirke oversvømmelser i Helsingør

Forsyning Helsingør anlægger et nyt stort rør ved Gummistranden i Helsingør, som skal føre regnvand 310 meter ud i Øresund.

De stigende nedbørsmængder med mere voldsom og intens regn udfordrer kloaknettet i Helsingør. Forsyning Helsingør arbejder derfor på at reducere risikoen for oversvømmelser i de mest udsatte områder, hvilket har ledt til, at selvskabet har påbegyndt et nyt klimasikringsprojekt i form at en pumpestation og en regnvandsledning, der rækker 310 meter ud i Øresund.

 

”Med den nye pumpestation og den store regnvandsledning til Øresund kan vi modtage større mængder regnvand fra oplandet end i dag, og dermed minimerer vi risikoen for oversvømmelser ved boliger og erhverv i et område af Helsingør by. Fremtidens klima byder på mere regn - og mere intens regn. Desværre er vores kloaknet slidt og bygget på et tidspunkt, hvor de skulle håndtere langt mindre vand end i dag. Derfor vurderer vi løbende og i samarbejde med kommunen, hvor det giver bedst mening at gennemføre klimasikring – og i den sammenhæng har projektet ved Gummistranden høj prioritet”, fortæller Per Tærsbøl, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

 

For at sikre badevandskvaliteten er regnvandsledningen ført hele 310 meter ud i Øresund. Ved denne afstand kan man reducere risikoen for forurenet badevand i de tilfælde, hvor ledningen også skal bruges som overløbsledning.

 

Kilde: Helsingørdagblad.dk