Del artikel Print
Havet vil stige mere ved Esbjerg end København og Skagen

Havet vil stige mere ved Esbjerg end København og Skagen

Et nyt studie viser, at ikke alle danske byer vil opleve stigninger i havniveauet i lige høj grad gennem dette århundrede.

Forskere ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) står bag studiet, som viser, at havniveauet vil fortsætte med at stige på tværs af Danmark i dette århundrede, men at nogle byer er mere sårbare end andre. Esbjerg vil i højere grad blive udsat for ekstreme oversvømmelser sammenlignet med Skagen og København. 

 

To forskellige klimascenarier

Forskerne har undersøgt, hvordan havniveauet forventes at stige ved midten og slutningen af dette århundrede under to forskellige klimascenarier defineret af FN's klimapanel IPCC.

 

For det første har de kigget på RCP 4,5-scenariet, som har den største lighed med et scenarie, hvor udledningen af drivhusgasser nedbringes som aftalt i Parisaftalen. 

 

For det andet har de kigget på RCP 8,5-scenariet, hvor udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige. 

 

I begge scenarier vil havniveauet stige i de tre danske byer. Hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, forventes havniveauet at stige yderligere. 

 

Ekstreme hændelser

Ifølge William Colgan, seniorforsker ved GEUS og hovedforfatter på det nye studie, har så store forskelle i det lokale havniveau implikationer for, hvordan man skal planlægge at beskytte kystlinjer mod stigende hav.

 

Forskellen på stigningen af havniveauet mellem Esbjerg og Skagen i år 2100 vil betyde, at hyppigheden af ekstreme hændelser som kystoversvømmelser vil blive langt mere almindelige. 

 

Hvad der i Skagen kommer til at betragtes som ekstre hændelser, vil I Esbjerg blive anset for at være almindelige. 

 

Du kan læse mere om studiet på GEUS's hjemmeside her

 

Kilde: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).