Del artikel Print
Bynær natur i Tingstrup i Thisted kommuneFoto: Thisted Kommune

Bynær natur i Tingstrup i Thisted kommune

Bynært og rekreativt område ved ny Tingstrup Sø skaber klimasikring og bedre vandmiljø i fjorden.

Til efteråret vil et nyt, bynært naturområde omkring den nye Tingstrup Sø stort set stå færdigt. Der mangler kun den endelige færdiggørelse af en handicapvenlig sti, som vil blive færdiggjort i 2020, når jorden har sat sig.

 

Projektet har tre overordnede formål, hvorfor det også har været muligt at skaffe de 10 millioner, det koster at realisere det. Det første formål er at etablere et nyt, bynært og rekreativt naturområde ved søen. Det andet formål er klimasikring, som indebærer, at det nu er muligt at bremse vandet, så det ikke får åen til at gå over sine bredder på sit løb gennem byen. Det tredje formål opnås gennem projektets vådområdedel, som sikrer, at kvælstof fjernes fra vandet i åen.

 

Udover, Tingstrup Sø-projektet, er der også blevet arbejdet med et naturformidlingsprojekt for et 8,5 hektar stort areal. Den Danske Naturfond har i forbindelse med dette afsat 243.000 kr. og kommunen andre 50.000 kr. til at hegne arealet, så det er muligt at lave naturpleje med afgræsning, samt gennemføre rekreative tiltag i området, der ligger i forlængelse af den nye sø

 

De første tanker om en sø kom i 1989 – og de første skitser blev tegnet i 2002.

 

Kilde: Nordjyske Stiftstidende