Del artikel Print
Nu skal Lyngbyvejen skybrudssikres

Nu skal Lyngbyvejen skybrudssikres

Syv gange inden for de seneste 10 år har Lyngbyvej stået under vand og måtte lukke grundet de stadig hyppigere skybrud. Nu skal en gangtunnel omdannes til skybrudsbassin.

Skybruddene rammer stadigt oftere København og særligt Lyngbyvejen. Siden 2010 har Lyngbyvejen syv gange været lukket grundet oversvømmelse som følge af skybrud.


7. januar godkendte Teknik- og Miljøudvalget i Københavns kommune en foreløbig og delvis løsning på problemet. Hofor vil omdanne en nærliggende gangtunnel til skybrudsbassin, så man kan undgå nogle af oversvømmelserne på Lyngbyvej.

 

Vigtig indfaldsvej
Lyngbyvejen er en af de vigtigste indfaldsveje til København, som tusindvis af trafikanter bruger hver eneste dag.


Det er planen, at man i 2027 har etableret en lagt mere omfattende skybrudssikring ved at bygge Svanemøllen skybrudstunnel, der vil reducere risikoen for oversvømmelse af Lyngbyvej markant.


Til sammen vil Svanemøllen skybrudstunnel og den omdannede gangtunnel give meget stor sikkerhed for, at vi ikke længere skal opleve, at Lyngbyvejen lukkes på grund af oversvømmelse.


Kilde: Byggeriets Dagblad