Del artikel Print
Grønne kiler skal klimasikre hovedstaden

Grønne kiler skal klimasikre hovedstaden

Mere voldsomt vejr truer hovedstadsområdet med oversvømmelser. Regeringen vil blandt andet udnytte de grønne kiler i Fingerplanen til at klimasikre København og omegn.

København er håndfladen, og fem fingre af byområder med grønne kiler rækker ind på Sjælland. Sådan har Fingerplanen for hovedstadsområdet set ud siden 1947. Nu vil regeringen udvikle mulighederne for, at de grønne kiler kan sikre Storkøbenhavn mod oversvømmelser.

 

’Fingerplanen har sikret store grønne områder i hovedstadsområdet. Dem kan vi udnytte til at opsamle de voksende vandmængder, der desværre vælter ud af skyerne stadigt oftere. Derfor vil regeringen få analyseret mulighederne for at udnytte de grønne kiler i Fingerplanen til klimasikring. Jeg vil også etablere et forum for stormflodssikring af de vigtigste samfundsinteresser som veje, metro og lufthavn’, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

 

Friluftsliv og klimasikring skal forenes
Tiltagene er en del af regeringens plan for hovedstaden i 2030, der blev lanceret i januar 2019 og skal sikre en aktiv, levende og grøn hovedstad med plads til alle.

 

’Nem og fri adgang til naturen er essentielt for storbyområder. Ikke mindst når vi frem mod 2030 får 200.000 nye borgere i hovedstadsområdet. Vi skal have flere grønne kiler og gøre det endnu mere attraktivt at komme ud i det grønne med for eksempel mountainbikespor og naturlegepladser. Det kan gå hånd i hånd med klimasikring, hvor en sø, et vådområde eller en skaterbane, der opsamler regnvand, kan danne smukke og inspirerende omgivelser for vores friluftsliv’, siger Jakob Ellemann-Jensen.

 

Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe med eksperter, der inden udgangen af 2019 skal udarbejde en analyse af mulighederne for at bruge de grønne kiler til klimasikring. Der etableres også 350 hektar nye grønne kiler i forbindelse med udpegning af nye byudviklingsområder.

 

 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet