Del artikel Print
Kloakker i Brædstrup skal separeres

Kloakker i Brædstrup skal separeres

Regnvand og spildevand skal adskilles.

I august er Samn Forsynng gået i gang med et større kloakarbejde i den sydlige og centrale del af Brædstrup.


Det sker for at mindske presset på det nuværende kloaknet, eftersom heftige regnskyl og skybrud kan få dækslerne til at lette. Det skal forebygges ved at separere kloakledningerne, så spildevand og regnvand kommer i hver sin ledning.


Sidste fase bliver etableringen af regnbede ved Ring Sø, som skal opsamle og rense regnvandet, inden det løber ud i søen.


Kilde: Horsens Folkeblad