Del artikel Print
Fra fodboldbaner til klimasø i Spinkebjerg

Fra fodboldbaner til klimasø i Spinkebjerg

Herning Kommune og Herning Vand A/S omdanner fodboldbaner til byggegrunde med tilhørende klimasø på 9000 kubikmeter.

Klimasøen etableres i et af de 17 områder, som kommunen i sin klimatilpasningsplan har udpeget som værende i høj risiko for oversvømmelse. Placering giver derfor god mening i takt med udstykningen af 15 nye byggegrunde.

 

”Det er et udtryk for, at vi forholder os til de klimamæssige trusler og handler med rettidig omhu. Herning har som bekendt ingen kyster, vi kan udlede vand til, hvis vi får ekstremregn”, siger Joan Hansen (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Herning Kommune.

 

Udarbejdelsen af udbudsmaterialet er i gang, så projektet kan sættes i gang i efteråret 2019. Arealet forventes at blive på omkring en hektar og burde kunne rumme både normalregn og op til en 50-årshændelse.

Planen er, at etablere klimasøen som et tørbassin, hvor der ofte kun vil stå vand i den østlige del og bassinet på denne måde kan benyttes til rekreative formål, når bassinet ikke er fyldt.

 

Placeringen af søen er valgt, da det er et af de få områder tilbage, hvor der endnu ikke er bygget i byen og at der på stedet i forvejen ligger en regnvandsledning.

Den nye klimasø forventes, at koste 1,5 millioner kroner.

 

 

Kilde: Herning Folkeblad