Del RSS RSS Print
Ny Vejledning i klimascenarierneColourbox

Ny Vejledning i klimascenarierne

31-10-2018
DMI har i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet en vejledning, som skal hjælpe kommunerne m.fl. med at forstå og bruge FN's klimascenarier i deres planlægning.

I vejledningen guider DMI’s forskere til, hvilket klimascenarie der kan bruges ved løsningen af forskellige opgaver. 

 

Hvordan fremtidens klima udvikler sig afhænger i høj grad af, hvor store mængder drivhusgasser, der udledes. Frem mod midten af århundredet følges de forskellige udledningsscenarier nogenlunde ad, og temperaturændringen er relativt ens. Men mod slutningen af perioden grener de sig vidt ud, og der bliver stor forskel på temperaturstigningen og dermed klimaeffekterne.

 

Når der skal bygges ny infrastruktur, er der derfor ikke blot ét klimascenarie, man skal orientere sig mod. I hvert enkelt tilfælde må det vurderes, hvilket scenarie, der bør anvendes.

 

Når det kommer til infrastruktur med lang levetid som f.eks. kloakker, broer eller højden af sokler på bygninger, kan det være bedst at gå med livrem og seler og tilpasse konstruktionerne klimascenarier med de højeste udledninger og dermed de største klimaforandringer. I andre tilfælde kan det være tilstrækkeligt at anvende klimascenarier med lavere udledning og evt. designe byggerierne så de let kan forstærkes senere. Det kan f.eks. være et dige, der konstrueres, så det på sigt kan forhøjes.

 

Vejledning vil blive fulgt op af et klimaatlas med data for temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod fremskrevet til de forskellige scanarier i et fremtidigr klima. DMI forventer at have de første dele af klimaatlasset klar i anden halvdel af 2019. 

 

Kilde: DMI