Oktober

Ny Vejledning i klimascenarierne

31. oktober 2018
DMI har i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet en vejledning, som skal hjælpe kommunerne m.fl. med at forstå og bruge FN's klimascenarier i deres planlægning.

Margrethe kog skal tiltrække engfugle og opsamle vand i ekstremt vejr

26. oktober 2018
Et stort naturprojekt ved marskområdet Margrethe kog i Nationalpark Vadehavet skal gøre området til et internationalt mekka for ynglende engfugle samtidig med, at området kan bruges til at sikre Tønder-området mod fremtidige oversvømmelser.

Kystdirektoratet har nye vejledninger klar til kommuners kystbeskyttelse

16. oktober 2018
Kommunerne har overtaget opgaven som myndighed for kystbeskyttelse, som skal gøre det enkelt og hurtigt at søge om tilladelse til kystbeskyttelse.

Designguide for regnvandsbassiner

16. oktober 2018
DANVA har udgivet en designguide, der skal forbedre og forenkle arbejdet med regnvandsbassiner
Viser 1 - 4 ud af 4