Del artikel Print
Nu renses vejvandet fra Ørestad Syd lokaltColourbox

Nu renses vejvandet fra Ørestad Syd lokalt

Danmarks første, store, lokale renseanlæg er etableret i Ørestad Syd under Asger Jorns Allé og vil fremover rense alt vejvand fra kvarteret med en ny renseteknik

Regnvand i byer er en logistisk udfordring. Ved store regnskyl sættes kloaksystemet under pres, og ved ekstremregn medfører det sommetider lokale oversvømmelser. Regnvand fra trafikerede veje kan også ende som forureningskilde i naturen og grundvandet.

 

I Ørestad er regnvandet hidtil blevet håndteret forskelligt – alt efter, hvor det falder. Regnvand fra tage og ikke-trafikerede veje er tilstrækkeligt rent til at blive ledt ud i bydelens kanaler og søer. Spildevand og regnvand fra trafikerede områder er blevet ledt til kloaksystemet, og derefter pumpet gennem byen til et spildevandsanlæg.

 

Men i det nye anlæg samles det forurenede vejvand lokalt, renses og herefter ledes det rene vand ud i Naturpark Amagers vådområder til gavn for vadefuglene.

 

Anlægget bruger hverken strøm eller kemikalier til at rense vandet, og der er heller ikke støj- eller lugtgener fra rensningen. Den nye renseteknik er opfundet af forskeren Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet.

 

Rensningsfilteret er en grøn teknologi, der efterligner den naturlige renseproces der foregår i mulden i jordlagene. Renseanlægget fjerner bl.a. dækslid (mikroplast), støv, bremsebelægning, sodpartikler, olie, tungmetaller og fosfor.

 

Projektleder Claus Mouritsen fra forsyningsselskabet HOFOR forklarer fordelene ved det nye anlæg:

 

”Vi har kastet os over denne metode, fordi den løser en række udfordringer med vejvandet. Ved at rense det lokalt kan vi bruge vandet lokalt til rekreative formål i stedet for at pumpe det gennem byen og ud til et rensningsanlæg”.

 

Kilde: Byoghavn.dk