Del artikel Print
Hedensted går ny klimavejColourbox

Hedensted går ny klimavej

Hedensted Kommune har i samarbejde med VIA University College anlagt kommunens første klimavej.

Fremtidens klima stiller Danmark over for en række udfordringer, når det handler om klimatilpasning og klimaforebyggelse. Hedensted Kommune har derfor i samarbejde med VIA University Collage etableret en ”klimavej” på Dalbyvej i Hedensted, der håndterer regnvandet lokalt samt udvinder varme fra regnvandet til opvarmning af det nærliggende Børnehus, Lille Dalby,

 

Projektet startede som et delprojekt i det tværregionale EU-LIFE projekt om klimatilpasning, Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC).

 

Projektet vil undersøge klimavejens potentialer såsom opstuvnings-, forsinkelses- samt oprensningspotentiale. Samtidig vil klimavejens potentiale som bæredygtig energiproduktion blive undersøgt, idet der er lagt 800 m jordvarmeslange i vejen, som tager energien ud af regnvandet, inden det ledes til et regnvandsbassin.

 

I perioden 2018-2022 vil klimavejen blive overvåget med henblik på dens potentialer, og der vil endvidere opsamles erfaring om, hvordan vejen opfører sig i frostvejr, og hvordan vintervedligehold kan håndteres. Projektets resultater vil indgå som et vigtigt bidrag i C2C CC-projektets fremadrettede arbejde. 

 

 

Kilde: Hedensted Kommune og VIA University College