Maj

Klima100 samler de bedste klimaløsninger

28. maj 2018
En ny publikation ved navn Klima100 præsenterer 100 af de bedste klimaløsninger fra 80 danske kommuner. Forhåbningen er, at publikationen vil inspirere til flere klimaløsninger.

Grønne tage på Nyt Hospital Hvidovre

23. maj 2018
Taget på Nyt Hospital Hvidovre vil blive beklædt med planter. De grønne tage holder på regnvand og kan dermed hjælpe til at undgå oversvømmelser.

Rejseholdets temamøder om planlovensændring

14. maj 2018
Miljø- og Fødevareministeriets rejsehold for oversvømmelse og erosion har afholdt temamøde om ændringen af planloven og den kortlægning der skal foretages i relation til ændringen.
Viser 1 - 3 ud af 3