Del artikel Print
Landdige på Sydamager sikrer metro og motorvej mod stormflodColourbox

Landdige på Sydamager sikrer metro og motorvej mod stormflod

Det er værdier for milliarder, der beskyttes, når Vestamager Pumpedigelag bygger et landdige, der strækker sig fra den sydligste spids af Vestamagers kystdige til Ullerup.

Kystdiget langs Vestamager får nu tilføjet et landdige til Ullerup for at sikre imod, at vand under en stormflod løber bagom kystdiget og oversvømmer fælleden, store bebyggede arealer i Tårnby, motorvejsgrav og Metro.

 

Vestamager Pumpedigelag, der består af Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Naturstyrelsen, By & Havn, Sund & Bælt, Vejdirektoratet og Bella Center, forstærkede allerede i 2010-2011 kystdiget langs Vestamager, så det var gearet til en såkaldt 10.000 års hændelse.

 

Landdiget til Ullerup, som har samme høje beskyttelsesniveau, var allerede dengang en del af projektet, fordi det som kystdigets forlængede arm er en forudsætning for, at vand i en stormflodssituation ikke løber bagom kystdiget og skaber oversvømmelse.

 

Fakta om det nye landdige:

  • Diget bliver godt to km langt og to-tre meter over terræn med en asfalteret cykelsti på digekronen.
  • Diget opbygges af cirka 100.000 kubikmeter jord, svarende til cirka 200.000 tons.
  • Man bruger godkendt, ren overskudsjord fra bygge-og anlægsprojekter i Hovedstadsområdet. 
  • Kongelundsvej skal føres op over diget. I første omgang bygges diget på hver side af Kongelundsvej, hvorefter overføringen etableres i foråret 2019. 

Kilde: Vestamager Pumpedigelag.