Del artikel Print
Nyt forskningsprojekt belyser klimaforandringers påvirkning af landbrug og naturColourbox

Nyt forskningsprojekt belyser klimaforandringers påvirkning af landbrug og natur

Projektet AnaEE har fået 20 mio. kr. til at undersøge, hvordan landbrug og natur påvirkes af fremtidens miljø- og klimaforandringer.

Projektet AnaEE Denmark skal i tilknytning til det Europæiske AnaEE samle og opbygge en forskningsinfrastruktur af forsøgsfaciliteter, måleteknologier og databaser for målinger og forskningsresultater. Resultaterne kan hjælpe forskerne med at undersøge, hvordan fremtidens klima- og miljøforandringer kan påvirke blandt andet biodiversiteten, fødevareproduktionen, drikkevand og bioenergi.

 

Danmark har en betydelig forskningskapacitet og store interesser indenfor netop AnaEE’s kerneområder. KU, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning vil stå for koordinationen, som kommer til at dække 9 forskellige forsøgsfaciliteter, hvoraf instituttet bidrager med forsøgsfaciliteter indenfor skov-, hede- og græsøkosystemer. Landbrugssystemer vil blive dækket af Institut for Plante- og Miljøvidenskab sammen med Aarhus Universitet og DTU, og endelig vil Aarhus Universitet også bidrage med en facilitet indenfor ferskvandsøkosystemer. Roskilde Universitet skal primært bidrage til at skabe øget integration og vidensoverførsel mellem de forskellige forskningsaktiviteter og samfundet.

 

Projektet er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet

 

 

Kilde: Københavns Universitet