Del artikel Print
Klimasikring i Vejle byColourbox

Klimasikring i Vejle by

Vejle Spildevand og Forsyning Vejle Kommune skal snart i gang med et klimasikringsprojekt i østbykvarteret i Vejle by. Projektet skal begrænse de oversvømmelser, som jævnligt plager bydelen.

I Vejle går Forsyning Vejle Kommune og Vejle Spildevand i samarbejde med ØsterBo snart igang med et projekt, der skal klimasikre Østbykvarteret i Vejle by. Projektets formål er at begrænse oversvømmelser, som jævnligt rammer bydelen. Klimaprojektet består af fem delprojekter, som begynder i løbet af foråret.

 

Vejles beliggenhed gør, at byens lavtliggende områder jævnligt udsættes for oversvømmelse. Vandet der skaber oversvømmelserne kommer både fra fjorden, baglandets store å-system og fra de højtliggende bydele. Derfor er Vejle midtby et af de ti områder i Danmark, som staten har udpeget til at være i særlig risiko for oversvømmelse.

 

Klimaprojektet skal gøre Østbykvarteret til en bydel, hvor vandet bliver styret samtidig med, at det skaber rekreativ værdi og tryghed for borgerne. Et af delprojekterne er, at der skal etableres en ny pumpestation, der skal sikre, at det lavtliggende byområde kan komme af med store vandmængder fra skybrud, ekstremregn og vandstandsstigning i fjorden. Dertil skal vandet fra oversvømmelserne håndteres så det bidrager til rekreative forbindelser for gående og cykliser gennem offentlige, grønne byrum i Vejle.

 

 

Kilde: Infomedia