Del artikel Print
Information om MUDP projekter

Information om MUDP projekter

Danske virksomheder er fulde af idéer til innovative grønne løsninger på de miljøudfordringer, som verden står overfor. Flere af de idéer bliver ført ud i livet ved hjælp af tilskud fra det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Nu har du selv chancen for at søge om støtte til dit projekt om grøn teknologi.

Der er samlet afsat ca. 80 mio. kr. til fordeling i 2018, og der kan søges tilskud inden for følgende puljer:


• Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala

 
Ansøgningsfrist til fase 1 er 3. april 2018 kl. 12.00


Ansøgningsfrist til fase 2 er 14. september 2018 kl. 12.00


• Udvikling-, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger


Ansøgningsfrist: 7. maj 2018, kl. 12.00


• Grøn innovationspulje


Ansøgningsfrist er 7. maj 2018, kl. 12.00

 

MUDP-Bestyrelsen lægger i 2018 særlig vægt på projektansøgninger om cirkulær økonomi, luft, vand og klimatilpasning samt plast.  Der gøres opmærksom på, at grøn innovationspulje er målrettet innovation i små- og mellemstore virksomheder.

 

Se mere på: ecoinnovation.dk