Del artikel Print
Tårnby skaber plads i kloakken ved separering af regnvandColourbox

Tårnby skaber plads i kloakken ved separering af regnvand

Tårnby Kommune og TÅRNBYFORSYNING har separeret regnvand fra spildevand. Resultatet er en aflastet kloak og smukke opholdsområder for kommunens borgere.

Dårlige erfaringer med overfladevand der blev ledt  fra bygninger og veje ned i kloakken har fået Tårnby Kommune og TÅRNBYFORSYNING til i fællesskab at starte et projekt ved Tårnbys havn. Et bassin på ca. 6000 m3 sørger for at regnvandet adskilles fra spildevandet og dermed kan regnvandet ledes i havnen, nedsive eller genanvendes som teknisk vand. 

 

Projektet har haft positive effekter på forsyningens indløbspumpestation og renseanlæg, der nu er blevet væsentligt aflastede. Derudover er havneområdet nu blevet mere attraktivt for kommunens borgere ved at der er etableret bede med stauder og træer på havnepromenaden. 

Adskillelsen af regnvand og spildevand er en stor forbedring i forhold til den tidligere installation, hvor de overbelastede kloakker førte til opstuvning og oversvømmelser i kældre. 

 

Fem principper fra TÅRNBYFORSYNING's indsatshieraki har været baggrund for projektet:

 

Minimér den klimarelaterede nedbør

Begræns problemer med nedbør

Udnyt nedbøren

Afled nedbør

Rens nedbøren

 

Projektet blev anlagt i år 2015-2016. 

 

Kilde: Teknik og Miljø, Nr. 1, Januar 2018