Tårnby skaber plads i kloakken ved separering af regnvand

26. februar 2018
Tårnby Kommune og TÅRNBYFORSYNING har separeret regnvand fra spildevand. Resultatet er en aflastet kloak og smukke opholdsområder for kommunens borgere.

Randers skal beskyttes mod stormflod og adgangen til vandet skal bevares

26. februar 2018
To hold eksperter skal i de næste fire måneder udvikle løsninger til stormflodsbeskyttelse af Randers Midtby. Projektet hedder Klimabåndet og er en del af det EU-støttede Byen til Vandet, som har fokus på at forbinde vandet og bybilledet.

Lovændring om kystbeskyttelse

15. februar 2018
Folketinget har den 18. januar 2018 vedtaget en lovændring, som fjerner det såkaldte 25-års kriterium og samtidig sikrer, at grundejerne får en større frihed til at vælge, hvordan de vil beskytte deres ejendom mod havet.

Informationsmøde til MUDP 2018

6. februar 2018
Kom og hør nærmere om ansøgningsrunden til Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram 2018

12 mio. kr. fra EU's Regionalfond til bæredygtig, grøn byudvikling i Odense

6. februar 2018
Odense Kommune vil med tilskuddet igangsætte initiativer, der bidrager til bæredygtig regnvandshåndtering og byudvikling

Stormflodsloven ændret

2. februar 2018
Folketinget har nu vedtaget ændringerne i stormflodsloven, som blev fremsat den 14. november 2017, og som er en gennemførelse af anbefalingerne fra Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfalds-ordningerne.

Nyt datakatalog skaber overblik over eksisterende klimatilpasningsdatasæt

2. februar 2018
Med et nyt datakatalog bliver det nemmere for kommunerne at få overblik over datasæt, som kan bruges i arbejdet med klimatilpasning.
Viser 1 - 7 ud af 7