Del artikel Print
Planlovsændring skal forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion

Planlovsændring skal forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion

Planlovens nye regler for forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion giver f.eks. kommuner mulighed for at kræve, at en bygherre skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger i de områder, som i kommuneplanen er udpeget som potentielle oversvømmelses- eller erosionstruede.

De nye regler gælder for hele kommunen – både by og land. Reglerne stiller kun krav om etablering af afværgeforanstaltninger, når der planlægges for nye byområder eller fortætning af eksisterende by, tekniske anlæg, der er truet af oversvømmelse eller erosion eller ændret arealanvendelse.

 

Planlovsændringen trådte i kraft den 1. februar 2018.

 

Kilde: Rejseholdet