Del artikel Print
Nyt samarbejde skal beskytte byer mod stigende havvandColourbox

Nyt samarbejde skal beskytte byer mod stigende havvand

Et nyt partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania vil i de kommende år støtte en række kommuner, som vil udvikle byområder og sikre dem bedre mod stigende havvand.

Havvandet stiger og i fremtiden kan vi forvente flere og mere voldsomme stormfloder. Det kan give flere oversvømmelser og en større regning at betale for borgere og kommuner. Men der er hjælp på vej. Samarbejdet mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania vil støtte kommuner i at kunne modstå stigende havvand og samtidig gøre områderne mere attraktive. 

 

Samarbejdet støtter en række kommuner som får starthjælp til at udvikle og realisere deres projekter. Dette vil blandt andet ske gennem vejledning fra Kystdirektoratet og økonomisk støtte fra Realdania. 

 

Mange af projekterne kræver komplekse samarbejder mellem mange parter fra grundejere til myndigheder. Til gengæld kan man bevare og tilføje nye muligheder tæt ved vandet, der skaber attraktive byområder og høj livskvalitet. 

 

Fakta

  • Partnerskabsaftalen har til formål at samle faglig viden fra Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania til udvikling af nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed. 
  • Partnerskabet henvender sig primært til kommuner, som kan søge om at være med. 
  • Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania udvælger projekter efter en række kriterier. Kriterier samt rammer for støtte bliver udviklet af partnerskabet i efteråret 2018 og offenltiggøres i starten af 2019 i forbindelse med, at kommunerne kan søge om støtte. 
  • Det er hensigten at støtte proces og planlægning af op til 20 projekter. Derudover vil Realdania give økonomisk støtte til et mindre antal af disse 20 projekter, så de kan føres ud i livet. Realdania har afsat op til 60 millioner kroner til projekter, der gennemføres som del af partnerskabet. 
  • For projekter, der udvælges til realisering, stiller Realdania med op til 50 procent af anlægssummen til de enkelte projekter. Kommunerne skal selv finde den resterende finansiering. Andre projekter vil kunne få midler til udvikling af projekter. 
  • Partnerskabet er et bærende ben i Realdanias samlede kampagne om Byer og havvandsstigninger. 

 

Initiativet løbet frem til 2022 og skal desuden understøtte, at kommunerne fra den 1. september 2018 overtager myndighedsopgaven på kystbeskyttelsessager.

 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside